angst en faalangst

Soms blijkt de kleinste stap in de goede richting, de grootste stap van je leven te zijn geweest.

Faalangst komt heel vaak voor, zowel bij jongens als bij meisjes. Naar schatting heeft op de basisschool ongeveer 1 op de 10 kinderen last van faalangst. Op de middelbare school heeft naar schatting zelfs 1 op de 5 kinderen last van faalangst.

Faalangst en perfectionisme gaan vaak hand in hand. Dit gaat weer gepaard met negatieve gedachten, die ervoor zorgen dat een kind zich ongelukkig voelt.

Iedere ouder reageert met geruststelling en bescherming wanneer een kind angst of faalangst vertoont. Meestal is dit voldoende, maar wat als dit niet zo is? Wat als sussen niet meer helpt? De volgende strategie wordt ingezet...het vermijden van angst. En daar begint het sneeuwbaleffect, want hoe vaker en hoe langer de angst vermeden wordt, hoe groter de problemen uiteindelijk worden. Angst belmmert en beperkt een kind in zijn/haar dagelijks functioneren en angst houdt een kind klein. Onvermijdelijk komt het moment dat er crisis uitbreekt omdat de angst te groot is geworden.

HELP jongen
close eyes with hands sadness

meerwaarde van coachen bij angst en faalangst

  • Ik leer ouders hoe ze hun rolm als steun en toeverlaat terug kunnen pakken.
  • Ik kan ouder en kind laren begrijpen wat er aan de hand is.
  • Ik geef handvatten aan ouder en kind om om te gaan met terugval.
  • Ik leer kinderen op een positieve manier de angst te overwinnen.
ICON's-Meisje-roze

Zelfvertrouwen is geloven dat je een kracht bezit, sterker dan je angst en twijfel.

Geert Gelaude

Wanneer een kind in een situatie terecht komt welke angst oproept, verandert er iets in het denken, voelen en het gedrag. Angst zet stil en het wordt bijna onmogelijk om voorbij die angst te denken. Door het niet-helpend denken te analyseren en om te zetten naar helpend denken, zal het gevoel veranderen en het gedrag volgen. De oplossingsrichting bij angst is vooruit. Dit betekent dat een kind de confrontatie aangaat met dat wat de angst veroorzaakt door de angst in de bek te kijken. Hoe lastig dit ook is, want in feite vraagt angst om een stap vooruit te zetten en de beweging af te maken die door de angst is gestopt. Of het nu een angst is voor dieren, donker, alleen zijn, schooltoetsen, onweer, faalangst, of het grote of kleine angsten zijn...