Het belang van een groei mindset bij jongeren die vastlopen.

Het Voortgezet Onderwijs kan een uitdagende periode zijn voor jongeren. Naast de academische druk en sociale verwachtingen, moeten ze ook leren omgaan met de ontwikkeling van hun identiteit en zelfbeeld. Hoewel een groeimindset over het algemeen een positieve en stimulerende benadering is van leren en ontwikkeling, kunnen sommige jongeren gevoelens krijgen van stagnatie en frustratie. Vooral als ze veel druk voelen om constant te groeien of als ze moeite hebben om hun doelen te bereiken. In dergelijke gevallen kan het concept van mindset, en het begrijpen van zowel de groeimindset als de vaste mindset, een cruciale rol spelen in het helpen van jongeren bij positieve ontwikkeling en zelfacceptatie.

Wat is vaste mindset en wat is groei maindset?

De psycholoog Carol Dweck beschreef de theorie over fixed mindset (vaste mindset) en growth mindset (groeimindset). Met het woord mindset wordt denkwijze, mentaliteit en instelling bedoeld. Heel simpel vertaald: iemand met een vaste mindset gelooft dat talenten en eigenschappen vast staan en iemand met een groei mindset gelooft dat deze ontwikkeld kunnen worden. Kinderen en jongeren met een vaste mindset geloven dus dat ze zijn geboren met een bepaalde hoeveelheid talent. Ze geloven bijvoorbeeld dat ze goed zijn in taal, maar absoluut niet in rekenen of andersom. Ze geloven ook dat zij hieraan weinig kunnen veranderen, oftewel het is wat het is. Je kunt het of niet. Deze kinderen en jongeren voelen zich slim wanneer ze iets meteen perfect doen, want dit betekent dat ze ergens goed in zijn. Fouten maken, oefenen en hard werken is niet nodig wanneer je talent hebt, dus dat doen ze dan ook liever niet. Kinderen en jongeren met een groeimindset geloven hetzelfde. Dat ze goed zijn in taal en niet in rekenen, maar geloven ook dat ze hier iets aan kunnen veranderen door veel te oefenen. Fouten maken en hard werken hoort bij het ontwikkelen van talenten. Als je maar goed genoeg oefent, word je altijd ergens beter in! Deze houding zien we natuurlijk liever.

Jongeren die vastlopen met zichzelf hebben vaak de neiging om een ​​vaste mindset te omarmen. Ze denken dat ze inherent niet goed genoeg zijn in bepaalde vakgebieden en vaardigheden en dat er weinig is wat ze kunnen doen om dat te veranderen. Dit kan leiden tot een negatief zelfbeeld, faalangst en het vermijden van uitdagingen.

Een groeimindset sluit aan op de ontwikkeling van het brein. Het brein groeit en ontwikkelt door tijdens het leven en kan getraind worden. Als je voldoende oefent, versterk je de verbindingen in het brein en wordt het brein beter in het uitvoeren van datgene wat je oefent. Een groeimindset kan natuurlijk verworven worden. Het is vooral een proces van bewustwording; leren dat het maken van fouten en veel oefenen erbij hoort en ervaren dat het uiteindelijk leidt tot verbetering. Het laten opdoen van succeservaringen (door kinderen en jongeren, met jouw hulp, net iets boven niveau, te laten presteren) is belangrijk voor kinderen met een vaste mindset. Ook is het belangrijk dat kinderen zich bewust worden van de kracht van hun eigen brein! Het bieden van een leeromgeving met minimale risico’s en feedback geven op het leerproces helpt bij het ontwikkelen van een groeimindset.

Denkpatronen die kenmerkend zijn voor kinderen en jongeren met een vaste mindset:

Vermijden van uitdagingen: Kinderen met een vaste mindset hebben de neiging om lastige situaties te vermijden. Ze geloven dat ze moeite moeten doen om iets te bereiken, dit betekent dat ze niet ‘natuurlijk getalenteerd’ zijn, dus ze blijven liever binnen hun comfortzone.

Angst voor falen: Ze hebben vaak een diepgewortelde angst voor falen. In plaats van falen te zien als een kans om te leren, zien ze het als een bevestiging van hun sterke tekort aan bekwaamheid.

Behoefte aan bevestiging: Kinderen met een vaste mindset hebben vaak externe validatie nodig om hun eigenwaarde te bevestigen. Ze willen graag goede cijfers, lof en erkenning om zich goed over zichzelf te voelen.

Negatieve zelfspraak: Ze kunnen negatieve zelfpraat hebben en zichzelf bestempelen als “dom” of “niet goed genoeg” als ze geconfronteerd worden met moeilijkheden.

Hulp vermijden: Ze kunnen terughoudend zijn om hulp te vragen of vragen te stellen, omdat ze bang zijn dat dit aantoont dat ze niet competent zijn.

Opgeven bij tegenslagen: Bij tegenslagen geven ze vaak snel op, omdat ze geloven dat ze niet bekwaam zijn.

Denkpatronen die kenmerkend zijn voor kinderen en jongeren met een groei mindset:

Bereidheid om uitdagingen aan te gaan: Kinderen met een groeimindset zijn niet bang om nieuwe of diepgaande taken aan te pakken. Ze zien uitdagingen als kansen om te leren en te groeien, zelfs als ze niet succesvol zijn.

Geloven in inspanning: Ze begrijpen dat succes vaak hard werken is en doorzettingsvermogen vereist. In plaats van te denken dat bekwaamheid aangeboren is, geloven ze dat ze door inspanning en capaciteit kunnen verbeteren.

Fouten omarmen: Kinderen met een groeimindset zien fouten niet als iets negatiefs. Ze begrijpen dat fouten een normaal onderdeel van het leerproces zijn en zien ze als kansen om te leren en te verbeteren.

Geloven in de kracht van leren: Ze geloven dat hun intelligentie en bekwaamheid niet vaststaan, maar dat ze kunnen groeien door te leren en nieuwe dingen te ontdekken. Ze staan ​​open voor nieuwe informatie en zijn enthousiast over het leren van nieuwe vaardigheden.

Doorzettingsvermogen bij tegenslagen: Kinderen met een groeimindset geven niet snel op als ze met uitdagingen of tegenslagen worden geconfronteerd. Ze blijven bewegen en proberen alternatieve benaderingen om hun doelen te bereiken.

Waarderen van verbetering: Ze geven waarde aan persoonlijke groei en prestaties. Ze meten hun succes niet alleen aan het behalen van doelen, maar ook aan hoeveel ze hebben geleerd en zijn gegroeid.

Positieve zelfspraak: Ze gebruiken positieve zelfspraak en moedigen zichzelf aan. In plaats van negatieve gedachten over hun capaciteiten te koesteren, geloven ze erin dat ze kunnen slagen.

Openstaan ​​voor feedback: Ze zijn bereid om feedback van anderen te ontvangen en accepteren het. Ze zien het als waardevol voor hun groei. Ze zien feedback als een kans om te leren en te verbeteren.

Hoe kan een groeimindset jongeren helpen?

Fouten zijn leermomenten.

Een van de fundamenten van een groeimindset is dat fouten en mislukkingen niet het einde van de wereld zijn, maar eerder kansen om te leren en te groeien. Jongeren die een groeimindset omarmen, begrijpen dat het maken van fouten een natuurlijk onderdeel is van het leerproces. Ze durven uitdagingen aan te gaan, wetende dat ze onderweg zullen leren en kunnen verbeteren.

Inzet en doorzettingsvermogen.

Een groeimindset moedigt jongeren aan om hard te werken en vol te houden, zelfs als iets moeilijk is. Ze begrijpen dat succes vaak afhangt van inzet en toewijding. Dit kan hen helpen om hun academische prestaties te verbeteren en persoonlijke doelen te bereiken.

Zelfvertrouwen en positief zelfbeeld.

Het omarmen van een groeimindset kan het zelfvertrouwen van jongeren vergroten en een positief zelfbeeld vergroten. Ze zien zichzelf niet langer als niet goed genoeg, maar als lerende individuen die kunnen groeien en zich daardoor ontwikkelen.

Het nemen van verantwoordelijkheid.

Jongeren met een groeimindset zijn vaak meer geneigd om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leerproces. Ze begrijpen dat ze de regie hebben over hun eigen ontwikkeling.

Hoe kunnen ouders helpen?

Aanmoediging en positieve feedback.

Ouders kunnen jongeren aanmoedigen om een ​​groeimindset te omarmen door positieve feedback te geven die de nadruk legt op inzet, doorzettingsvermogen en verbetering in plaats van alleen op prestaties.

Het model zijn van een groeimindset.

Volwassenen kunnen een voorbeeld zijn door zelf een groeimindset te tonen. Dit betekent dat ze duidelijk laten zien dat ze zelf ook bereid zijn om nieuwe dingen te leren, fouten te maken en te blijven groeien, zelfs als ze ouder zijn.

Het bespreken van fouten en uitdagingen.

Het overwinnen van fouten en uitdagingen als kansen om te leren en te groeien kan jongeren helpen om een ​​positieve kijk op zichzelf en hun capaciteiten te ontwikkelen.

Conclusie

Een groeimindset is een krachtig hulpmiddel voor jongeren die vastlopen met zichzelf op het Voortgezet Onderwijs. Het kan hen helpen om fouten te omarmen, hard te werken, zelfvertrouwen op te bouwen en verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen ontwikkeling. Ouders en leraren spelen een essentiële rol in het aanmoedigen en ondersteunen van jongeren bij het omarmen van een groeimindset. Door dit te doen, kunnen we jongeren helpen om zichzelf te ontwikkelen en goed te gedijen, zowel academisch als persoonlijk, tijdens deze cruciale fase van hun leven.

Loopt jouw kind ook vast? Met mijn training STEVIGE BRUGTAS help ik kinderen en jongeren met het vergroten van zelfvertrouwen, weerbaargeid en groeimindset. Een uniek en compleet programma waarin alle executieve functies aan bod komen.

Neem CONTACT met me op voor een vrijblijvend telefonisch kennismakingsgesprek.

Het succesvolle begin van een nieuw hoofdstuk: klaar voor de brugklas!

De overgang van het Primair Onderwijs naar het Voortgezet Onderwijs is een cruciaal moment in het leven van kinderen en pubers. Het betekent afscheid nemen van klasgenoten, leraren en routines, en het betreden van een nieuwe wereld. Deze overgang kan dus gepaard gaan met aanzienlijke spanningen en zorgen, maar met de juiste begeleiding kunnen kinderen en pubers deze periode soepel doorstaan.

Obstakels

Kinderen kunnen in het Voortgezet Onderwijs verschillende problemen en uitdagingen tegenkomen, zowel academisch als sociaal-emotioneel. Hier zijn enkele veelvoorkomende obstakels waar kinderen tegen aan kunnen lopen.

Nieuwe omgeving: De brugklas betekent vaak een overgang naar een nieuwe schoolomgeving met onbekende klasgenoten, leraren en gebouwen. Dit kan leiden tot angst voor het onbekende.

Verandering in vriendengroepen: Sommige kinderen maken zich zorgen over het verliezen van vriendschappen of het maken van nieuwe vrienden in de brugklas. Ze kunnen zich afvragen of ze passen bij hun nieuwe klasgenoten.

Academische druk: De eisen van het Voortgezet Onderwijs kunnen intenser zijn dan die van het Primair Onderwijs. Kinderen kunnen bang zijn voor het nieuwe curriculum, meer huiswerk en de druk om goede cijfers te halen.

Zelfstandigheid: De brugklas vereist meer zelfstandigheid in taken, het bijhouden van deadlines en het plannen van studietijd. Dit kan voor sommige kinderen overweldigend zijn.

Sociale druk: Het Voortgezet Onderwijs kan een broedplaats zijn voor sociale druk en groepsdruk. Kinderen kunnen zich gedwongen voelen om bepaalde kleding te dragen, zich op een bepaalde manier te gedragen of deel te nemen aan activiteiten om erbij te horen.

Identiteitscrises: Tijdens de adolescentie zijn kinderen (pubers) bezig met het vormgeven van hun eigen identiteit. Ze kunnen worstelen met vragen over wie ze zijn en waar ze bij horen.

Angst voor mislukking: Sommige kinderen kunnen bang zijn om te falen in de brugklas, zowel academisch als sociaal. Ze kunnen bang zijn dat ze niet aan de verwachtingen zullen voldoen.

Lichamelijke en hormonale veranderingen: De puberteit gaat vaak gepaard met lichamelijke veranderingen en hormonale veranderingen. Dit kan heftige uitdagingen met zich meebrengen.

Organisatorische vaardigheden: Het ontwikkelen van effectieve vaardigheden, zoals plannen, het bijhouden van schoolwerk en het beheren van tijd, kan voor sommige kinderen moeilijk zijn.

ouderrol

Als ouder kun je een belangrijke rol spelen bij het ondersteunen van jouw kind bij de grote veranderingen Het voorbereiden van kinderen op de overstap naar het Voortgezet Onderwijs is van groot belang om ervoor te zorgen dat ze een soepele start maken en met vertrouwen de nieuwe fase van hun educatieve reis ingaan.

De overgang van het Primair Onderwijs naar het Voortgezet Onderwijs is een mijlpaal in het leven van ieder kind. Het Voortgezet Onderwijs brengt nieuwe academische, sociale en emotionele uitdagingen met zich mee. Maar hoe kun je hier als ouder mee omgaan? Waar doe je goed aan? Hier zijn enkele manieren waarop jij als ouder jouw kind kan ondersteunen in deze belangrijke levensfase.

1. Bied emotionele steun.

De eerste en belangrijkste vorm van ondersteuning die je als ouder kan bieden, is emotionele steun. Tieners ervaren vaak een scala aan emoties in deze leeftijdsfase en moeten zich aanpassen aan een nieuwe omgeving. Ouders moeten een veilige ruimte bieden waarin hun kinderen zich vrij voelen om hun zorgen, angsten en vreugde te delen. Luister actief, stel vragen en toon begrip voor wat ze doormaken.

2. Stel open communicatie in.

Een open communicatiekanaal tussen ouders en kinderen is cruciaal. Moedig jouw kinderen aan om te praten over hun schooldag, leraren, vrienden en eventuele problemen waarmee ze worden geconfronteerd. Laat hen weten dat ze altijd bij jou terecht kunnen voor advies en begeleiding. Houd regelmatig informele gesprekken om op de hoogte te blijven over wat er in hun leven speelt.

3. Hulp met Plannen en Organisatie.

De overstap naar het Voortgezet Onderwijs betekent dat kinderen vaak meer verantwoordelijkheid moeten nemen voor hun schoolwerk. Leer je kinderen planningsvaardigheden, zoals het gebruik van een agenda of digitale planner. Leer je kinderen organiseren en plannen. Een handige agenda of digitale planner kan helpen om belangrijke gegevens bij te houden. Een consistente dagelijkse routine die de studietijd, vrije tijd, sport en ontspanning omvat. Dit helpt je om structuur aan te brengen in je dagelijkse leven. Help bij het opstellen van een schema voor huishoudelijke, studie- en buitenschoolse activiteiten. Het aanleren van goede gewoonten, structuur en vooruit kijken zal hen helpen om stress te verminderen

4. Bevorder zelfstandigheid.

Stimuleer je kinderen om zelfstandig te studeren. Moedig hen aan om hun eigen huishoudelijk werk, schoolwerk en projecten te beheren. Laat ze verantwoordelijkheid nemen voor hun genomen beslissen. Het ontwikkelen van zelfstandigheid is een waardevolle vaardigheid die hen voorbereidt op de uitdagingen van het volwassen leven. Leer ze hoe ze vragen moeten stellen en om hulp vragen als dat nodig is. Dit helpt hen zelfvertrouwen te ontwikkelen en onafhankelijk te worden.

5. Ondersteun academische ontwikkeling.

Blijf betrokken bij het leerproces van je kinderen. Moedig lezen en leren aan buiten schooltijd. Help hen te begrijpen wat ze in de klas leren. Laat merken dat je geïnteresseerd bent in hun academische prestaties en dat je bereid bent om te helpen waar en wanneer dat nodig is.

6. Wees betrokken bij schoolactiviteiten.

Laat je betrokkenheid zien door deel te nemen aan schoolactiviteiten en ouder-lerarenbijeenkomsten. Dit laat aan je kinderen zien dat je waarde hecht aan hun onderwijs en dat je de werkwijze van de school ondersteunt. Het kan ook een kans zijn om andere ouders te ontmoeten en informatie uit te wisselen.

7. Ondersteun positieve sociale relaties.

Leer je kinderen hoe ze positieve vriendschappen kunnen sluiten en onderhouden. Help hen om effectieve communicatievaardigheden te ontwikkelen en hen te begeleiden bij het omgaan met eventuele sociale uitdagingen. Het bieden van inzicht en advies kan hen helpen om gezonde relaties op te bouwen. Sociale interacties in de brugklas kunnen zowel opwindend als pijnlijk zijn. Oefen sociale vaardigheden met je kinderen zoals het voeren van gesprekken, luisteren, en het maken van nieuwe vrienden. Werk aan het opbouwen van hun zelfvertrouwen door positieve feedback te geven en te ondersteunen bij het omgaan met eventuele zenuwen of onzekerheden. Herinner hen dat ze uniek zijn en dat ze zichzelf kunnen zijn.

8. Bevorder een gezonde keuze.

Zorg voor een gezonde levensstijl voor je kinderen door voldoende slaap en een gezond voedingspatroon te beïnvloeden. Een gezonde levensstijl draagt ​​bij aan hun totale welzijn, zowel fysiek als mentaal en helpt hen beter om te gaan met de druk van school. Het bevordert de concentratie volgehouden aandacht. Betrek je kinderen bij het kiezen van gezonde maaltijden en snacks. Moedig hen aan om deel te nemen aan buitenschoolse activiteiten die hun interesses en passies weerspiegelen. Een gebalanceerde levensstijl zal hen helpen om zowel op school als daarbuiten succesvol te zijn.

9. Bied hulp bij huiswerk en projecten.

Ouders kunnen een rol spelen bij het helpen met huiswerk en projecten, maar het is belangrijk om een ​​balans te vinden tussen ondersteuning en zelfstandigheid. Help hen te begrijpen wat er van hen wordt verwacht en beantwoord vragen, maar laat hen de verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leren.

10. Toon trots en zelfvertrouwen.

Toon trots en zelfvertrouwen in je kinderen. Benadruk hun sterke punten en prestaties. Dit zal hun weerbaarder maken, hun zelfbeeld en zelfvertrouwen versterken en hen aanmoedigen om uitdagingen aan te gaan.

resultaat

Het is belangrijk voor ouders, verzorgers en leraren om begrip te tonen voor deze zorgen en uitdagingen. Open communicatie, aanmoediging en ondersteuning zijn essentieel om pubers te helpen deze overgangsperiode met vertrouwen te doorstaan. Het delen van persoonlijke ervaringen, het bieden van hulpmiddelen en het aanmoedigen van een positieve mindset kunnen allemaal bijdragen aan een succesvolle overgang naar de brugklas.

Al deze elementen komen aan bod in mijn “Stevige Brugtas” training met maar liefst 6 maanden begeleideing. Speciaal ontwikkeld voor kinderen en ouders die dat extra steuntje in de rug goed kunnen gebruiken, want je hoeft het niet alleen te doen. De training omvat een compleet programma met handvatten, inzichten, oplossingen en alles wat je nodig hebt voor nu en het nemen van hobbels in de toekomst. Klik voor meer informatie HIER of neem bij vragen of inschrijven contact met mij op via het CONTACTFORMULIER. Ik help graag!

Wat is de grootste uitdaging waar een ouder tegenaan loopt?

Wat is voor een ouder van een kind met angst voor honden de grootste uitdaging? Waar loop je tegenaan? Het blijft voor ouders een hele opgave om het op te nemen tegen die diepgewortelde angst. Voor de meeste ouders voelt het als een test waar je steeds voor zakt.

De betekenis van een uitdaging is een taak die moeilijk te verwezenlijken valt of een daad gericht op het ontlokken van een *specifieke) reactie. 

uitdaging

Bij het woord “uitdaging” denk je misschien aan een wedstrijd of weddenschap. Toch kan het een negatieve gedachte in je naar boven halen. Uitdagingen hebben namelijk betrekking op je valkuilen, jouw minder sterke eigenschappen.. Voor een uitdaging moet je je best doen, het kost energie, je moet er echt moeite voor doen. Dat maakt dat we niet altijd staan te springen om uitgedaagd te worden. Het kan een gevoel van falen oproepen. Wat als ik het niet kan, als het mij niet lukt? Je weet dat je er niet goed in bent, anders zou het geen uitdaging voor je zijn.

veerkracht

Een uitdaging juist aangaan maakt dat je hoe dan ook sterker uit die wedstrijd komt. Je gaat het aan, omdat je er iets mee wilt bereiken. Ook als het niet meteen slaagt, word je er sterker van. Door met uitdagingen om te gaan leer je veel over jezelf. Je leert om te gaan met stressvolle situaties. Je bouwt veerkracht op. Je leert gaandeweg hoe je jezelf kan herstellen na een tegenslag. Het is een proces van vallen en opstaan. Soms zet je een stapje terug, maar je zal daarna weer twee stappen vooruit gaan. Wanneer je vervolgens een tegenslag overwint, behaal je een succesvol resultaat. Succesvolle resultaten zorgen weer voor voldoening. Door het aangaan van nieuwe (spannende) uitdagingen leer je nieuwe vaardigheden. Je groeit…

moed moet

We komen allemaal regelmatig in ons leven voor uitdagingen te staan. Grote en kleine, moeilijke en makkelijke, vreselijke en leuke. Het wordt pas echt een uitdaging als er angst bij komt kijken. Helemaal als het niet om jezelf gaat, maar om jouw kind. Daar is niet één simpele handleiding voor. Ieder individu, zowel ouder als kind, is uniek. Dat zorgt ervoor dat er geen hapklare oplossing is. Het is complex, omdat het nodig is de angst te overwinnen. Het is ook helemaal niet zo vanzelfsprekend dat alle uitdagingen zomaar en meteen kunnen worden opgelost. Zorg er in ieder geval voor dat jouw kind zich er bewust van is dat hij of zij actief bezig is om eraan te werken. Praat als ouder jouw kind moed in en beloon. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen, moed moet. Maak samen inzichtelijk wat er nodig is om de angst voor honden op te lossen. Maak een plan. Ga de uitdaging, in dit geval angst, niet uit de weg. “Face the enemy”, oftewel, kijkde angst in de bek om het de baas te worden. Stap uit je comfortzone. Je kan bereiken wat je wilt, als je de eerste stap maar durft te zetten.

Tegen welke uitdaging(en) loop jij aan? 

  • Jouw kind niet kunnen overtuigen van het feit dat angst voor honden ongegrond is?
  • De beperkingen die de angst voor honden met zich meebrengt?
  • Het constant aanwezig zijn van en rekening houden met de angst voor honden?
  • Het vermijden van situaties die de angst voor honden opwekt?
  • Niks goed kunnen doen?

Wellicht herken je één van de uitdagingen hierboven als het gaat om jouw kind met angst voor honden. Misschien herken je er meerdere of zelfs allemaal. Het kan ook zomaar zo zijn dat jouw grootste uitdaging hier niet tussen staat. Er zijn er namelijk nog veel meer. Ik zou er zo nog twintig op kunnen sommen.

Misschien ben jij jouw grootste uitdaging inmiddels al aangegaan? Ontzettend dapper! Onthoud dat elk klein stapje een grote stap in de juiste richting is. Blijf geduldig in het zoeken naar manieren om hondenangst te overwinnen.

Heb je mijn e-book al gedownload? Dat kan HIER! Ben jij klaar voor de tips en oefeningen uit mijn e-book? Daag jouw kind uit om de angst in de bek te kijken (niet letterlijk, natuurlijk). Enne…beloon jezelf als er een succesje te vieren valt, want dat geeft plezier en het gevoel dat je vliegt.

Wat is de grootste uitdaging waar jij tegenaan loopt? Wil je het met mij delen? Laat het me weten. MAIL me gerust of stuur een reactie op dit blog.