werkwijze

Mijn werkwijze is positief en oplossingsgericht. Het hebben van een positieve werkwijze helpt om te gaan met uitdagingen en tegenslagen. De oplossingsgerichte werkwijze is zeer effectief en stelt je in staat om te geloven in mogelijkheden en kansen.

Elke aanmelding is weer anders en ieder kind is uniek. Van kleuter, puber tot jong volwassene. Daarom vind ik maatwerk leveren belangrijk en pas ik de begeleiding en coaching tijdens een traject hierop aan. Ik werk altijd eerst naar vertrouwen en veiligheid toe, waardoor de hulpvraag vanzelf aan bod komt zonder dat daar druk op komt te staan.

Samen met jouw kind ontdekken we welke talenten, kwaliteiten en eigen krachten hij/zij in zich heeft en hoe we deze kunnen gebruiken in de situaties die voor hem/haar moeilijk zijn en om nieuwe vaardigheden te leren. De focus ligt niet op het analyseren van het probleem, maar juist op de oplossingen en antwoorden die hij /zij vaak (onbewust) al in zich heeft. Zo heeft hij/zij een actieve rol in zijn/haar eigen ontwikkelingsproces, wat een grote bijdrage levert voor een zelfverzekerde toekomst en in de rest van zijn/haar leven.

werkwijze foto berwerkt

waar kan ik hulp bieden?

 • Angst voor honden
 • Faalangst
 • Angsten en fobieën
 • Overgang van groep 8 naar brugklas
 • Weerbaarheid en emotionele veerkracht
 • omgaan met nieuwe situaties/veranderingen
 • Piekeren/negatieve gedachten
 • Negatief zelfbeeld/weinig zelfvertrouwen
 • Sociale vaardigheden/lastig vinden om vrienden te maken

Ook als je met je kind ergens tegen aanloopt wat hier niet genoemd wordt, mag je altijd contact met mij opnemen en kunnen we samen bespreken wat ik voor jullie kan betekenen.

Ontstaat er bij jouw kind een negatieve gedragsverandering? Is er strijd met broertje en/of zusje om de kleinste dingen? Toont jouw kind om het minste of geringste heftige emoties? Moppert of piekert hij/zij de laatste tijd veel? Sommige symptomen verhullen een probleem. Dit probleem hoeft niet groot te zijn, maar kan groter worden naarmate de tijd verstrijkt. Jouw kind vraagt door ander gedrag om hulp.

wat geef ik ze mee?

 • Inzicht krijgen in hun kwaliteiten, maar ook hun valkuilen
 • Grenzen stellen, bewaken en verleggen
 • Focus op wat ze wel kunnen en zelf kunnen doen om problemen op te lossen
 • Emotionele veerkracht om om te gaan met de uitdagende momenten in het leven
 • Vrienden zijn met zichzelf

stap voor stap

 • Tijdens een telefonische kennismaking kunnen we in een oriënterend gesprek samen vaststellen of ik iets kan betekenen voor jouw kind en jou/jullie als ouder(s). Vervolgens kunnen we een afspraak inplannen voor het intakegesprek.
 • Tijdens het intakegesprek bespreek ik, bij voorkeur met beide ouders, aan de hand van het intakeformulier uitgebreid wat de hulpvraag is en wat de mogelijkheden voor jouw kind en jou zijn.
 • Tijdens de eerste sessie ga ik met jouw kind kennismaken, een vertrouwensband opbouwen en op zoek naar de hulpvraag en antwoorden, die al in je kind zelf zitten.
 • Tijdens de volgende coachsessies maak ik gebruik van verschillende en afwisselende (actieve) spelvormen en gespreksmethodes. Mijn insteek is positief en oplossingsgericht en er is bij mij altijd ruimte voor eigen inbreng. Zelf problemen oplossen geeft zekerheid en vertrouwen.
 • Tijdens een tussenevaluatie (indien gewenst) bespreken we de groei en voortgang van je kind.
 • Wanneer het doel is bereikt, jouw kind in zijn/haar eigen kracht staat en controle heeft over het probleem, ronden we het traject op een leuke manier af tijdens de laatste sessie/de eindevaluatie. Dit doen we met elkaar.

Per sessie bekijk ik of ik met kind en ouder(s), alleen met het kind of alleen met de ouder(s) werk.

Soms kan het zinvol zijn om contact op te nemen met de school van jouw kind.

Na het succesvol afsluiten van het traject overhandig ik een map met al het geleerde in de sessies en handvatten om te kunnen ondersteunen waar en wanneer jouw kind dat nodig heeft.

Het is altijd mogelijk om na een aantal weken of maanden gebruik te maken van de nazorgsessie(s).